Informació general

Es publica el POUM de Cambrils al Diari Oficial de la Generalitat

Per Lluís Rovira i Barenys

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'ahir, dimecres 8 de març, publicava el POUM de Cambrils. Aquest era el darrer tràmit per a qué, finalment, el nou planejament urbanístic del municipi sigui operatiu.
Tot i que en un primer moment s'havia apuntat que la tramitació de la publicació es faria per via d'urgència, finalment, no s'ha fet ja que, segons explica el regidor d'Urbanisme, Joan Recasens, "aquest tràmit d'urgència ens hauria costat 18 milions de pessetes. Ara, el que sí hem fet és facilitar la normativa del POUM en català i la seva traducció al castellà, tal com és preceptiu, i ho hem fet en el format adequat per a ser publicat. Amb això hem escurçat el temps de demora".

Comenta aquest article