Camp

Es presenta la proposta de construcció del tercer rail entre el Port de Tarragona i el nus de Castellbisbal

Per Redacció

Aspecte d'un tram de les obres del traçat ferroviari del Corredor del Mediterrani per a viatgers que discorre pels termes municipals de Cambrils i de Vinyols i que des de finals de l'any 2010 estan aturades

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat del delegat del Govern a Tarragona, Joaquim Nin, i del director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, van presentar aquest passat dimecres a Tarragona la proposta de connexió en ample internacional entre el Port de Tarragona i la frontera francesa. Aquesta actuació suposa a curt termini l’adaptació a l’ample internacional a través d’un tercer rail del tram de la línia convencional entre Tarragona i el nus de Castellbisbal.
 
Aquest tram té una longitud de 82 quilòmetres i l’execució del projecte representa un cost estimat de 186 milions d’euros. El tercer rail podria entrar en servei en un termini de dos anys atès que no requereix la redacció d’un estudi informatiu ni de tramitació ambiental, ja que l’actuació es realitza sobre la línia ja existent i, per tant, només cal la redacció del projecte constructiu i la posterior execució de les obres.
 
L’actuació també considera la implantació de Punts d’Avançament i Estacionament de Trens (PAET) per permetre la convivència de serveis de viatgers i mercaderies, així com adaptar a l’ample mixt l’accés als principals centres de producció i distribució existents al llarg del Corredor, i executar un nou accés nord a la nova terminal de contenidors del Port de Tarragona. La proposta és tècnicament idèntica a la que es va dur a terme fa dos anys entre el Port de Barcelona i la frontera francesa, als trams Barcelona-Mollet i Girona-Vilamalla.
 
L’adaptació a l’ample mixt d’una de les dues vies entre Tarragona i Castellbisbal dotarà aquest corredor d’una capacitat addicional de 12 trens diaris per sentit en ample internacional, la qual cosa permetrà doblar la quota actual de transport ferroviari que creua la frontera cap a la resta d’Europa. En xifres, la capacitat màxima inicial de transport equival aproximadament a 340 camions diaris. La Taxa Interna de Retorn (TIR) del projecte, que calcula la rendibilitat d’una inversió sumant els costos  interns i els externs, se situaria en el 20%, una de les més elevades per una infraestructura, segons els estudis realitzats per la direcció general de Transports i Mobilitat.
 
Plataforma logística de Basf
 
El conseller Recoder també va visitar les instal·lacions de l’empresa BASF a Tarragona, que ja ha comunicat a la Generalitat, al Ministeri de Foment i a ADIF la seva voluntat d’implantar una plataforma logística ferroviària als seus terrenys per poder transportar ferroviàriament productes petroquímics a la resta d’Europa. L’ús previst per a la terminal ferroviària és tant per a BASF com per a d’altres empreses químiques, atès que el 25% de la producció petroquímica de l’Estat es genera al
polígon de Tarragona.
 
Concretament, BASF vol transportar mercaderies amb ferrocarril cap a les terminals d’Amberes (Bèlgica) i Ludwigshafen (Alemanya), on les distàncies fan que aquest mitjà sigui competitiu respecte al camió. L’empresa podria posar en marxa la terminal a finals de l’any vinent i considera prioritari per a la seva inversió la implantació de l’ample mixt entre Tarragona i Castellbisbal.
 
El transport ferroviari i el Corredor Mediterrani
 
Actualment només un 1% (3,2 milions de tones) del trànsit de mercaderies entre la península ibèrica i la resta d’Europa es transporta a través del ferrocarril, mentre que el 70% de les grans plantes de producció i distribució de Catalunya es troben dins l’àmbit del Corredor Mediterrani.

Comenta aquest article