Informació general

Dos anys de suspensió de llicències

Per Lluís Rovira i Barenys

Aspecte del Parc Samà i els terrenys limítrofs

Un cop s’hagi fet l’aprovació inicial, s’entra en el període d’exposició pública i recepció d’al·legacions. Les al·legacions que es presentin s’han de contestar totes. Després hi haurà l’aprovació provisional, que es preveu que es pugui fer a finals de l’any 2005, i més tard, l’aprovació definitiva del POUM. Segons el regidor d’Urbanisme, Joan Recasens, “jo suposo que cap a finals del 2006 hi haurà l’aprovació definitiva del POUM i això significa que la suspensió de llicències durarà dos anys”.

§ Parc Samà, un nou tràmit§

La Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar, el passat 21 de juliol, la modificació del Pla General impulsada pel govern cambrilenc. Això significa que es retorna a les condicions que marcava el Pla General de l’any 1995 i és un pas més dins aquest duel que mantenen el govern municipal i Med Group. Cal aclarir que amb l’actual revisió del POUM totes les llicències en sòl no urbanitzable estan aturades. El regidor d’Urbanisme aclareix al respecte que el Pla General aprovat el 1995 contemplava que dins el terme municipal de Cambrils, en sòl no urbanitzable, es podia desenvolupar una àrea destinada a camp de golf, però una sola, “el Pla General, però, no determinava exactament en quin lloc. Això es determina amb un Pla Especial. En aquell moment es va contemplar aquesta possibilitat de construir un camp de golf amb una possible zona residencial amb una densitat màxima de 2 habitatges per hectàrea, ja que es considerava un equipament necessari per al desenvolupament turístic de Cambrils i l’àmbit d’actuació previst era d’un màxim de 90 hectàrees”.

§ L’aprovació provisional del POUM es farà abans d’acabar l’any §

El proper dia 15 de setembre es presentaran públicament les estratègies i les propostes d’ordenació del nou Pla d’Ordenació Urbana de Cambrils (POUM). D’aquesta manera s’engega el procés de participació ciutadana que continuarà amb la celebració d’un taller participatiu sobre l’avanç del POUM, el proper 2 d’octubre, i l’exposició “El POUM de Cambrils, una eina de l’Agenda 21” que estarà oberta al vestíbul de l’Ajuntament del 15 de setembre al 18 d’octubre. Un cop enllestit aquest procés de participació està previst que es faci l’aprovació inicial. Aquesta aprovació inicial s’ha de fer efectiva abans del proper 31 de desembre, ja que en aquesta data es complirà un any des de la suspensió de llicències en determinades zones del municipi. Si no es complís aquest termini, la suspensió de llicències s’aixecaria de manera automàtica.

Comenta aquest article