Informació general

Bona resposta ciutadana a la campanya Manifest del Patrimoni de Cambrils

Per Jordi Torres

Manel Tarés i Ignasi Martí, els impulsors del Manifest del Patrimoni
El passat dissabte 15 de març, en una roda de premsa celebrada al Centre Cultural de Cambrils, l’equip redactor del Manifest del Patrimoni, Ignasi Martí i Manel Tarés, van presentar els primers resultats de la campanya en defensa del patrimoni local. Ambdós membres formen part d’un equip d’investigació sobre la Guerra Civil a Cambrils.

Al mateix temps, sensibilitzats per aquest tema, per tot el que fa referència al patrimoni local, van decidir tirar endavant aquesta campanya i dissenyar el que era el Manifest, en el qual posaven en evidència la necessitat de preservar una sèrie d’elements del patrimoni arquitectònic i ecològic de Cambrils, i que formen part de la identitat del municipi.

Davant el tema del creixement urbanístic que s’està donant en aquests últims anys, hi ha una sèrie d’elements que pateixen un cert risc, “creiem que aquesta preocupació que tenim nosaltres calia plasmar-la de forma més convincent en un manifest i demanant el suport dels ciutadans” afirmen els promotors del Manifest.
El detonant va ser la notícia referent a l’enderrocament de la Cadira, un antic local sociocultural construït abans de la Guerra Civil. En el manifest intenten salvaguardar aquest edifici, com també el del Mercat del Pòsit, entre d’altres edificis i construccions.

Els resultats de la campanya han superat totes les expectatives

Els promotors del Manifest valoren positivament el suport rebut per part de la població en general, així com també de les diferents entitats culturals i esportives del municipi. “El que vam voler fer –comenten– és buscar el suport d’entitats, tant de Cambrils com de fora, de la comarca. Vam buscar el suport de la Universitat, antropòlegs, catedràtics. Llavors algunes entitats van demanar que es podien recollir signatures a nivell particular; així, els vam lliurar a les entitats, perquè elles mateixes s’encarreguessin de recollir signatures”. A hores d’ara s’han recollit prop de 500 signatures.

Els objectius que s’havien establert els promotors de la campanya era el de recollir unes 150 firmes i s’han complert totes les expectatives. En total són 22 entitats de Cambrils, una xifra més que rellevant, sobretot centrant-se en l’àmbit cultural. Al mateix temps, ens expliquen, “estem contactant amb les entitats esportives, per la qual cosa aquesta xifra es podria incrementar. I després s’ha comptat amb el suport exterior d’organismes, de centres d’estudis d’altres municipis i el suport acadèmic per part d’una sèrie de professorat de la URV i possiblement d’altres universitats”.

§ La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana podria tenir en compte aspectes del Manifest del Patrimoni§

Manel Tarés i Ignasi Martí van presentar el programa del Manifest als membres de l’equip de govern, en una entrevista a l’Ajuntament. Els representants polítics van escoltar amb atenció les propostes presentades; al mateix temps van afirmar que la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana del proper any podria incloure aspectes presents en el Manifest, així com també passarien el tema a l’ordre del dia del proper ple municipal.

També tenen previst presentar el programa a la resta de forces polítiques del municipi, de cara a l’espera d’un posicionament. “La reunió va estar molt bé, hi va haver una gran entesa per part dels polítics de refermar el Manifest; no es van extreure massa coses concretes, l’única va ser que aquest tema passaria pel proper ple, de manera que en tingués constància la resta de forces polítiques del municipi. L’altre fet és que aquest any toca canviar el Pla General d’Ordenació Urbana de Cambrils, i se’ns va dir que es tindria en compte tot aquest tema per a la seva revisió i adaptació. Fins i tot es miraria d’individualitzar cada cas, tant a nivell ambiental com arquitectònic”, comenten els promotors.

L’objectiu fonamental del Manifest és el de “crear consciència, manifestar la preocupació, donar pistes i que els polítics es posicionin i que hi hagi un debat ciutadà. Realment estem molt satisfets per la participació i la resposta ciutadana davant el Manifest”.

Comenta aquest article