Edició 2973 | dilluns 11 de desembre de 2017 | Any XII
  Cercador     
En portada Informació Societat Cultura Esports Camp Hemeroteca Opinió Reportatges Cambrils.tv Agenda
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
  RECAPTACIÓ. IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
Ajuntament de Cambrils [+]

INFORMACIÓ GENERAL | dimarts 22 maig '12 | 11:25 | 4183 lectures |
ECONOMIA

L'Ajuntament denuncia un extreballador de Cambrils Audiovisual per una presumpta apropiació indeguda de 15.000 euros

Text Berta Ruiz  Fotografia Berta Ruiz

L'alcaldessa -Mercè Dalmau– i el regidor d'Hisenda –Ramon Llobet– van comparèixer ahir en roda de premsa

L’Ajuntament de Cambrils va fer pública, ahir en roda de premsa, la interposició d’una denúncia contra un extreballador de l’empresa Cambrils Audiovisual per un presumpte delicte d’apropiació indeguda de fons d’aquesta empresa, per un valor aproximat d’uns 15.000 euros. Així ho va explicar l’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau–, acompanyada pel regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Ramon Llobet, en la presentació dels resultats de l’auditoria de fiscalització de Cambrils Audiovisual (entre els anys 2009 i 2011), realitzada per la consultora Efial.

Presumpta apropiació indeguda de fons de l'empresa per valor d'uns 15.000 euros

Tal com va explicar l’alcaldessa, la denúncia contra l’extreballador es va presentar el passat 20 de març a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Cambrils, fruit de l’auditoria de fiscalització que s'estava realitzant. La presumpta desviació de fons, quantificada en uns 15.000 euros aproximadament, correspondria a transferències realitzades a diversos números de comptes de l’extreballador denunciat, així com a números de comptes que no es corresponien amb els proveïdors. En aquest punt, Mercè Dalmau va recordar que, “ja vam posar de manifest que no ens tremolaria la mà a l’hora de denunciar qualsevol irregularitat que detectéssim i portar-ho a la justícia. Tan aviat com vam tenir coneixement d’aquestes irregularitats, es va procedir a interposar aquesta denúncia. És una situació molt greu i l’empresa Cambrils Audiovisual anirà fins al final de l’assumpte. Creiem que és imperdonable que s’hagi produït aquesta situació, que ningú n’hagi estat conscient, que ningú hagi controlat adequadament el funcionament econòmic de l’empresa ni s’hagi adonat que s’han desviat, presumptament, uns 15.000 euros. No descartem que la xifra s’ampliï”.

Estudi jurídic quant a possibles responsabilitats legals

Pel que fa a possibles responsabilitats legals d’aquesta situació, l’alcaldessa va explicar que, de moment s’ha fet una auditoria econòmica. “En funció de fins on arribi aquesta denúncia s’haurà de valorar quines són les responsabilitats. Ara, moralment, el responsable és qui abans tenia la direcció i supervisió de la televisió, evidentment. Però tot això s’ha d’estudiar a nivell jurídic i legal, perquè són temes molt delicats i en funció d’això es prendran les decisions pertinents”. Tal com va recordar l'alcaldessa, el president de l'EPEL Cambrils Audiovisual és l'alcalde, en aquest període –Robert Benaiges–, i el gerent-coordinador durant aquesta etapa va ser Josep Maria Pagès.

Deute amb la Seguretat Social de 39.000 euros ni tampoc es va satisfet l'IRPF de 2010 i 2011 per valor de 69.000 euros

Els resultats de l’estudi també han posat al descobert incidències en l’apartat de pagament d’impostos amb administracions públiques, tal com va posar de manifest Mercè Dalmau. Durant els exercicis 2009 i 2010 no es va presentar l’impost de societats. L’empresa també té un deute amb la Seguretat Social per una quantitat total de 39.569,75 euros, mentre que en relació a l’IRPF, l’EPEL no va satisfer els imports de liquidacions dels exercicis 2010 i 2011 per un import de 69.057,94 euros.

En el compliment de les normes i principis comptables de l'empresa s'han trobat nombroses mancances en els circuits de control intern. Així doncs, tal com va detallar Dalmau: els fons propis de l’empresa són negatius en 203.903 euros. No es va registrar correctament la transferència dels béns materials del Patronat de Ràdio i Televisió a la EPEL i això suposa que durant els anys 2009, 2010 i 2011 no s’ha dotat l’amortització d’aquest material. S’estima que l’amortització d’aquests béns és de 81.816,65. Per altra banda, hi ha 60.000 euros registrats que corresponen a convenis de col·laboració que s’havien de firmar amb el Consell Comarcal del Baix Camp i d’altres ajuntaments però dels quals no hi ha evidències que es formalitzessin ni que es cobrés cap quantitat. També, les provisions per insolvència, que representen el risc de no cobrar dels clients, també estaven mal comptabilitzades i per tant, s’havien d’incrementar fins a 30.362 euros per reflectir la realitat del risc, ja que estaven comptabilitzades en uns 6.000 euros.

Contractes inexistents, factures sense justificar, factures duplicades

Quant a l’anàlisi de les àrees de clients, creditors i tresoreria, l’estudi ha evidenciat l’existència d’operacions i transaccions que indiquen una presumpta comissió d’irregularitats, segons va apuntar Dalmau. S’han detectat diferents incidències com: “no existeixen contractes ni documents justificatius dels serveis prestats als clients que puguin demostrar que els imports i conceptes facturats siguin adequats; a la comptabilitat de l'EPEL figuren comptabilitzades factures emeses a clients que el client no reconeix, mentre que en els registres comptables dels clients figuren pagaments que a la comptabilitat de l'EPEL no s’han enregistrat”. En aquest apartat també s’ha detectat que s’han produït cobraments de factures en diners en efectiu dels quals no hi ha cap justificant. Per altra banda, hi ha evidències de que s’han realitzat pagaments de factures de proveïdors que s’han transferit a comptes corrents dels quals els proveïdors no són titulars i existeixen factures enregistrades per duplicat i factures enregistrades que no disposen de cap document justificatiu de la mateixa.

No es disposa de cap document sobre els moviments de caixa

Pel que fa al saldo de caixa en efectiu de l’EPEL a 31 de desembre dels exercicis 2009, 2010 i 2011, tal com va explicar l’alcaldessa, no s’ha pogut validar donat que no es disposa de cap document extracomptable on s’enregistrin els moviments d’entrades i sortides de diners que es van produint; no es disposa d’arqueigs de caixa que justifiquin els diners en efectiu que disposa la EPEL al tancament de cada exercici i no es poden validar les despeses comptabilitzades pagades per caixa en efectiu atès que la EPEL no disposa de la totalitat dels justificants d’aquestes despeses.

Gratificacions al personal per valor de 16.500 euros sense evidència documental

Al compte de resultats de l’EPEL de l’exercici 2009 també hi figuren despeses en relació al sistema de repetició de la senyal, sense que existeixi cap acord en que s’estableixi que l’EPEL ha d’assumir les despeses anteriors a desembre de 2009, moment a partir del qual la EPEL va assumir la gestió de la senyal de TV. Finalment, durant els exercicis 2009, 2010 i 2011, es van satisfer gratificacions al personal per un import total de 16.500 euros. En aquest cas, tal com va apuntar Dalmau, tampoc hi ha evidència documental que les gratificacions satisfetes hagin estat autoritzades per l’òrgan corresponent ni dels criteris en base a les quals s’atorguen.

Deute acumulat de Cambrils Audiovisual: 210.000 euros

Quant a la situació econòmica actual de l’empresa Cambrils Audiovisual, tant Dalmau com Llobet van apuntar que hi ha un deute acumulat d’uns 210.000 euros. En aquest punt, Llobet va afirmar que s’han anat prenent les mesures pertinents per amortitzar el deute que es té amb la Seguretat Social i també s’han buscat diferents fórmules per assumir aquest deute que arrossega l’empresa.

 PUBLICITAT
 PUBLICITAT
 PUBLICITAT


EXPRESSA LA TEVA OPINIÓ ! 60 comentaris rebuts

pero esto qué es? pero esto que es?
alucinante | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 11:52
Quina vergonya de televisó xec. Baixeu ja la persiana que si aquets de Ciu PP i Plic es volen veure que es mirin al mirall. Ja n'hi ha prou de gastar tants de cuartos en tirar-se floretes mani el Benaiges, la Dalmau o lu Oliver. Per polítics com aquets, no em va quedar altre remei que votar al Xenxo.
Mirall magic, qui és el millor polític? | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 11:56
I tant, el Xenxo ho arreglarà tot!
XENXO FOR EVER | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:01
Mare de Déu¡¡¡
Però que no hi ha control de res ?
Qui és la persona "professional" que ha de controlar els comptes de les diferents "empreses" de l'Ajuntament ?
No defenc en absolut als polítics, però hi ha d'haver algún funcionari que controli si els comptes es porten bé; hi deu haver algún funcionari d'escala superior que deu revisar si les coses es fan bé.
I aixó durant tres anys¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

I EL QUE NO SE SAP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
mestral | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 11:58
Sra Dalmau si no vaig equivocada a l'EPEL audivisual, te representació de tots els partits polítics que hi ha a l'ajuntament i representants de la població en general.
Si es així els que ara esteu al govern, com es que no ho fiscalitzaveu?.
Si no es així i no tenieu representació, es de suposar que aquesta empresa municipal, té uns funcionaris com el secretari, l'interventor i el tresorer municipals, que son els que fan les transfarencies i els pagaments a aquesta empresa municipal.
Amb això no vull dir que tan uns com altres tinguin culpa, però algú no ha fet bé la seva feina, aquí a badat mes d'un polític i mes d'un treballador municipal.
Maria Guasch | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 12:02
Totalment d'acord. És pot dir més alt, però no més clar.
M. Oca Dors | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:05
Tot això passa per col.locar amiguets i no professionals.
una més del psc | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 12:08
Totalment d'acord
País de pandereta | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:15
Quanta raó...
VPR | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 19:18
Aparte de casos como el de esta extrabajadora,¿como es posible que todavía se mantenga esta TV con el gasto que conlleva?
En esta época de recortes el ayuntamiento no debería destinar ni un solo euro a una televisión que no tiene contenido ni calidad alguna.Entrevistas que no captan espectadores,reportajes sin interes para Cambrils,refritos de otros programas vistos cien veces,ect,ect.
!!Ya vale de gastar dinero en este tipo de televisiones!!
olid11 | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 12:31
Claro que si hombre. Que cambien a la fórmula de Telecinco. Con progrmas que capten al público! sin criterio ninguno pero que capten al público! Mare meva, como está la vida...
BERSLUSCONI | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:07
quan un negoci és deficitari d´aquesta manera es tanca..... com han fet altres poblacions. En els temps que corren no es pot assumir aquest desgabell, és intolerable.... No és assumible una televisió d´aquestes característiques, amb una programació justa i només per parlar de l´ajuntament de cara a la galeria.......

tanqueu-la d´una vegada...... i reduim el gasto.....
indignat | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 13:11
Tancar és la solució més ràpida i més còmoda. Intentar reflotar-la no. Per sort no tothom pensa igual. De totes formes una bona mesura seria la fusió amb altres mitjans. No diuen que la unió fa la força?
INDIGNAT TAMBÉ | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:11
aquesta tv no han sapigut portar-la enlloc des del començament, lo millor es tancar-la i quan la crisi passi plantejar-se si realment paga la pena, o aguantar-la de cara a la galeria, per donar noticies absurdes de l´ajuntament......
indignat | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:08
Quin morro!!! Un que robe per aquí, l'altre que suca per allà..., i qui els que tenien de controlar i supervisar la caixa????? On eren?? Imputeu-los a tots per còmplices i si més no per inútils!!
Romeu | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 13:39
Estaria be saber qui és aquesta persona que s'ha quedat el dinerons !
Si no és diu, se l'està encobrint i es dona lloc a que es posin dintre el sac de les sospites totes les perones que han treballat a la tele de Cambrils. Per respecte als que són inocents, demano que es digui el nom i cognom d´aquesta persona. Volem transparència i claredat o no ?
Com a ciutadants pagadors d'impostos tenim dret a sebar el nom dels nostres "xorissos".
Gràcies.
tele no espectador | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 13:42
podríem viure sense TV Cambrils però no amb la pujada del 30% de l'IBI.
Austeritat per tots | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 13:51
Podriem viure sense tantes coses...
PODRIEM | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:36
El pueblo quiere saber el nombre, del o de la trabajadora, y saber si aún continúa en el trabajo.
Uno del pueblo | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 14:25
M'agradarà veure què sortirà si estiren més de la manta. Els anteriors dirigents juntament amb els que portaven la gestió econòmica d'aquesta empresa, deuen estar tremolant. Senyors, si aquesta noticia es confirma poden haver responsabilitats de tot tipus i algú pot acabar tancat !!!!!!!!!!! Algú ho havia de dir !!!!!!!!!
Al loro | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 14:33
Amb els 600.000 que costa a l'any n'hi hauria per mantenir no pocs serveis com podolegs, projectes a les escoles, aportacions a l'escola de música per alleugerar la despesa de les families del alumnat, atenció a les dones victimes de violència, gratuitat en el transport a la gent gran i utilització de sala per els grups de teatre (ara els hi fan pagar), recuperar el model anterior com fa molt anys es venia fent del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat, donar feina a qui no en tingui encara que sigui a mitja o menys jornada... Potser ha arribat el moment que dalmau escolti d'una punyetera vegada la ciutadania. TANCAMENT JA!!!!
indignat 2 | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:23
DEMAGÒGIA TOT PLEGAT! cal revisar els números i no dir mentides.
DEMAGÒGIA I MÉS DEMAGÒGIA l'esport nacional
esport nacional | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:34
no sabeu lo que teniu entre mans!
els altres, els d'abans, uns pobres desgraciats mentiders i irresponsables. Vergonya!
fa pena tot plegat.
Joan | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:29
Sra.Dalmau no se obstine en mantener la TV local . No sirve para nada , ya lo manifeste en otra ocasion en este medio.Sea valiente, quitese de en medio este lastre que solo le va a traer problemas. Ha sido valiente en afrontar otras situaciones mucho mas complejas, y esta TV que creo no tiene el apoyo ciudadano Vd. no reacciona. Agredeceria que Cambrils diari digital hiciera una encuesta ciudadana para ver la opinion a favor o en contra de mantener la TV.
MAC | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:31
Señora alcaldesa, piense en todo Cambrils, y no escuche solo a unos cuantos. Decir que un medio de comunicación no sirve para nada es de personas con muy poco criterio.
FOR EVER | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:27
tanque la televisió i punt , no la necessitem per a rés, si solament serveix per fer publicitat del Govern i la programació no val rés. No cal aquest gasto!
Res de retallar, TANQUEU-LA
Pepita | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 15:35
Totes les opinions són respectables. TOTES. Hi evidentment a Cambrils hi ha gent que NO volem que es tanqui res i TAMPOC la tele. Tant de bo no calgués tancar res.
TANCAR ÉS FÀCIL | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:28
WAAAAALA!
Si us plau, que tanquin aquesta "sangria" i destinin els diners (si es que en queden) a altres serveis més esencials per a la població.
matrix | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 16:24
QUINS SERVEIS ESSENCIALS NO ES PRESTEN A CAMBRILS?
SERVEIS | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:32
que digan el nombre del que se lo ha llevado, para que lo sepamos y verdaderamente haya transparencia, porque dá la sensación que sólo saben enchegar el ventilador para soltar porquería.

cierrenla ya, no podemos permitirnos semejante gasto.
O, es que ahora le sabe malo cerrar TELE DALMAU
something | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 16:37
Ahora TELEDALMAU I antes TELEBENAIGES i si SOMETHING fós alcalde seria TELESOMETHING
TVSOMETHING | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:32
La ley obliga a un panel de anuncios donde cada mes se cuelgue además del calendario laboral copia del TC1 de la seguridad social, asi al menos los trabajadores sabrán que sus retenciones de la SS se ingresan, si no fuera así es apropiación indebida, responsable , pués el administrador de la sociedad, ¿quién es? ni idea, solo se que seguro se declara insolvente, aqui no se trata de controlar, sino seguir con los parametros que la propia ley exigue y como se ve se pasa por la torera todos de todo.-
uno de vilafortnuy | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 16:56
Els únics estafadors aquí són els de l'Ajuntament, que no tanquen la tele deficitària d'una vegada. A quina suma de deute acumulat esteu esperant??? És que és una autèntica vergonya. Una tele que ens portarà a la ruïna a tots.
Ja n'hi ha prou! | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 16:58
El que ens portarà a la ruina són persones destraleres que s'amaguen darrera de comentaris destralers. Ni una sola proposta, només atacar per atacar. Els mitjans de comunicació, agradi o no, fan un servei públic. I demanar que es tanqui un servei públic no té raó de ser.
RAÓ DE SER | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:30
l'ajuntament ja era deficitari els darrers anys, amb els socialistes, i no cridaves tant.
llautó a la vista | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 19:58
Ja ho diu, de la SER
tanquin tanquin tanquin... d'això no anava l'article eh! | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 8:36
Ni una sola proposta "raó de ser" ? Que tanquin la tele no és una proposta coherent i penso jo que la més assenyada pels temps que corren? S'emporten mil coses per davant: l'educació, els serveis socials, pugem impostos... Ara bé, de tele que no en falti! Convençuts en mantenir-la de totes, totes. Potser que ens ho repensem de tenir aquest luxe, no ho creieu? Seria convenient donar la veu als cambrilencs perquè decidíssim entre tots el futur d'aquest servei municipal, ja que no sembla que la decisió hagi de sortir de l'equip de govern.
Ja n'hi ha prou! | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 21:21
Cada cop que surt una notícia de TVCAMBRILS rècord de comentaris. QUE PARLEN BÉ O MALAMENT PERÒ QUE EN PARLEN: d'això es tracta! (tècnica TELE5)
TÀCTICA | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 17:39
Mal consejo te dieron MERCE, cuando quien tú ya sabes, te aconsejó no cerrar la Tele. O es que tú y los que estáis en el gobierno no teneis suficiente criterio para saber lo que está bien y lo que nó?

Solamente sirve para gastar y gastar.
EL GATO NEGRO | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 18:40
no siguem ..KARALLOTS..si aguesin de pagar ells de la seva butxaca ya ni l'akesin posar .. de pagar .TU ..a pagar ..YO .. no falta dir res mes s'entenc ..TOT .. indecents .. no teniu dos kilometres . de la santa vergonya .per anar pel .KARRER .. kom a personas .. ..FORA TOTA LA CLASE POLITICA.. .. NOMES VOLEN ENTRAR PER CHUPAR MENTRES AIXI .VI .A LA ..BOTA..,DEL RACO...- LO KE FEU VOSALTRES .. U FA UN ..NEN ...DE 7 .ANYS ,, DE RIURE..
L'OMHME DEL......AC... | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 20:09
Un nen de 7 anys escriu millor que tu. Cultura poca, eh?
Diccionari | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 0:30
l'ajuntament ens ha dit vàries vegades que som la 14a població més endeutada de Catalunya. Ara bé, per un altra costat s'empenyen en mantenir una despesa brutal en una televisió pròpia que representa una despesa d'uns 500.000 euros l'any. Això és una barbaritat, un luxe que no ens podem permetre. Molts altres ajuntaments de Catalunya, molt menys endeutats que Cambrils, han prescindit de teles i ràdios públiques en el darrer mig any.
senyors del govern, que no ho veieu? Traieu-vos el pa de l'ull d'una vegada!!!!
que no estem prou endeutats? | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 20:37
no son 500.000euros pero fes bullir l'olla com tota la gent que aqui opina... perque senyor HIPOCRITES, tots els que demaneu tancar la tele sou els que despres PLORAREU per ACOMIADAR 11 TREBALLADORS....
hipocresia | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 21:18
Alguien sabe el share de TV Cambrils? No sería más económico que transmitiera por Internet? Para entrevistar a gente del gobierno, no sería mas facil que estos, una vez al mes hicieran una especie de "Tengo una pregunta para usted" en el cine? y no que contestaran las preguntas simplonas y preestablecidas de los periodistas independientes de TV Cambrils? Alguien cree que un medio progobierno como este, con su pequeño alcance y menor audiencia, puede cambiar la manera de pensar de los cambrilences? No seria mejor, para quienes discrepan, crear un medio alternativo?
Tupamaro | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 23:00
Nos han tomado el pelo, nos toman el pelo y nos seguyirán tomando el pelo, y no pasa nada. El pueblo lo acepta todo.
Damos el voto a partidos para que nos representen y los responsables de esos partidos no mirán quién es el que le representa, lo único que interesa son los votos, mirán acaso si la persona o ersonas en tal municipio, tiene la capacidad de conocimientos para delegar en él o ellos responsabilidades, nada de nada interesa los votos, y para conseguir los votos, ya lo sabe el ueblo las mentiras van y vienen de todos los colores, y el pueblo la cree, vaya ilusos que somos. Desde aquí hago un llamamiento a la mobilización, sueldos no superior de 1500 euros a los que nos gobiernan. La crisis es para todos y no solo para el pueblo.
Estos gobernantes ( representantes del pueblo, en 4 años se compran un piso, eso un iso como mínimo ). Si están de acuerdo salario 1500 euros para el político, únete.
Uno del pueblo | Contestar aquest comentari! | 22/5/2012 - 23:11
Si que venden los pisos baratos. Dime donde que voy!!
Pueblerino | Contestar aquest comentari! | 25/5/2012 - 2:37
¿Se han planteado chapar TDCAMP?¿O ya lo han hecho y hay tanta audiencia que nadie se ha enterado?
CABO QUIÑONES | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 3:14
Muy gracioso el cabo cojones. Mira en proporción tiene más share que canal reus. En facebook nadie comenta la noticia o que? Como hay que dar la cara.... sois 4 gatos amargados
el quinto | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 13:19
Que graciosillo el tio. Informate antes de destruir. Y un poquito de dar la cara, que en facebook, repito, nadie comenta las noticias.
Desorinacion | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 16:10
ciu formaba part del consell d'administració de l'epel ràdio/tv i a la informació hi tenia accès. Si l'alcaldessa surt donant els números MÉS motiu per tancar-la, aixó és que pensa la immensa majoria de cambrilencs. Amparats en la majoria, i havent votat en contra a la petició de baixar-se el sou, tal i com van demanar els que són a l'oposició i només fan que apujar impostos havent promés en campanya electoral fins la sacietat que no els pujarien... Home, potser ja toca fer un gest d'una p***a vegada. Ja n'estem fars d'aquesta colla d'ineptes. Tot plegat per veure retransmisions del parlament ja tenim GRATIS el canal 324
Tip i l'olla plena | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 10:52
Comença a ser massa sospitòs que cada cop que surt una notícia de la TVCambrils, sigui la notícia més comentada...
SOSPITÒS | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 11:59
El interventor y el tesorero del Ayuntamiento son los funcionarios, de carrera, que tienen la obligación y el deber de controlar los pagos, gastos, facturas, etc..Són los trabajadores que cobran, y no poco, por hacer esta labor, creo que se tendria que pedir explicaciones y depurar responsabilidades. O va a pasar como hace años con la funcionaria que robo, se hizo un chalet y piscina a costa de todos los ciudadanos y ella tan feliz disfrutándolo y el interventor y el tesorero de rositas.
El exregidor de Hacienda, Sr. Pallejà, que tiene que decir a todo este lio, no se enteró de nada.
Los trabajadores como puede ser que no se hayan enterado de que no se ha pagado la Seg.Soc de 2009-10 y 11.
INAUDITO! | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 12:42
Hicenda i Tesoreria del Ajuntament de Cambrils...Es de ser inútiles eh!!!!
APM | Contestar aquest comentari! | 24/5/2012 - 9:23
Por que no se crea un grupo en facebooks que se llame FINS ELS COLLONS DE TV CAMP? Y asi sabremos quien se apunta, por que aqui mucho de criticar pero nadie hace nada.
kPENQUITONPARE | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 17:59
cuando dices verdades como ..puños .. los responsables saltan como gatos una palabra ...INDECENTES... NO TENEIS...VERGUENZA..
EL DEL TRAJE.. | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 19:38
Contractar de nou i pagar a aquesta empresa es ignorar els serveis económics de l'ajuntament que tant bons professionals te. S'ho haurien pogut estalviar asignant la feina als tècnics de la casa
Cambrilenc estalviador | Contestar aquest comentari! | 23/5/2012 - 20:10
Els serveis de l'Ajuntament no fan auditories. Si serveix per depurar responsabilitats benvinguda sigui, que ja n'estem farts que la casta politica sempre surti neta. Hem de demanar que s'investigui com es que no es va detectar això i qui eren els responsables directes del control.
Cambrilenc auditor | Contestar aquest comentari! | 24/5/2012 - 18:58
¡ Doneu el nom si us plau ! Feu com la Pantoja: i punto p punto.
Després del que a fet no crec que tingui inconvenient, no?
Al final es sabrà, ¡ això si ja no se sap qui es !
TDcamp | Contestar aquest comentari! | 25/5/2012 - 1:04
Y hablando de auditoria, de que sirvio la que se hizo si al final estamos igual o peor, lo digo pq me ha llegado el recibo del IBI los imp de circulacion, y los que faltan subidas todas, bajadas ninguna, sevicios no res
yo | Contestar aquest comentari! | 25/5/2012 - 17:34
I l'auditoria no diu que TV s'hauria de tancar?

O pot ser ja va bé per a la publicitat dels que manen?

TANCAMENT DE TV CAMBRILS JA!
QUI VULGUI TV QUE LA PAGUI!
catalàNET | Contestar aquest comentari! | 2/6/2012 - 14:18

 PUBLICITAT  PUBLICITAT
a
 PUBLICITAT  PUBLICITAT
aaaa aaaa aaaa
a
 PUBLICITAT  PUBLICITAT
aaaa aaaa aaaa
a
 PUBLICITAT
aaaa
a
 PUBLICITAT
a
 PUBLICITAT
a
 PUBLICITAT
a
a

  + COMENTADES     + LLEGIDES     EDICIÓ 2973 (22/5/2012)  

q
revista cambrils


Associació Cultural REVISTA CAMBRILS
C/Sant Placid, 7 (baixos) | 977 79 43 43

revistacambrils@revistacambrils.cat
43850 Cambrils (Tarragona)
© Tots els drets reservats 1996, 2017

 
OJD Interactiva:
 
Membre de:
 
   
Associat a l'àrea digital
Membre de:
acpg

Amb el suport de: