Recepció institucional a les Camí

Fotos de Berta Ruiz