Recepció a les Camí amb motiu de la seva onomàstica

Fotos de Berta Ruiz