Entrega de diplomes a l'Escola Sundo de Taekwondo

L'Escola Sundo de Taekwondo va realitzar el dissabte 22 d'agost els exàmens per passar de cinturó, que van superar un total de 22 alumnes.

Fotos de Cedides

  • Entrega de diplomes a l'Escola Sundo de Taekwondo
  • Entrega de diplomes a l'Escola Sundo de Taekwondo
  • Entrega de diplomes a l'Escola Sundo de Taekwondo
  • Entrega de diplomes a l'Escola Sundo de Taekwondo
  • Entrega de diplomes a l'Escola Sundo de Taekwondo