Art sota el braç al taller de Marta Nolla

Fotos de Berta Ruiz