Anar a hora de vilero.

Aquesta dita, lluny de la desqualificació i el fonament de la diferència entre persones i barris de Cambrils, és un bon exemple del ric patrimoni oral cambrilenc, mai prou valorat. Els termes mariner i vilero formen part de la identitat cambrilenca i són utilitzades de manera col·loquial i no tenen i no tene què ser entesos com a pejoratius.

Aquesta dita s'utilitza sobretot a la platja i es fa servir quan algú arriba tard a algun lloc o ens hem retardat en l'horari d'alguna activitat. L'origen, possiblement, es degui a les activitats de mariners i vileros, mentre els primers sempre havien de ser a l'hora en punt a la barca si no volien quedar-se a terra, els segons no tenien un horari tan estricte.