Tots els Sants tenen vuitada.

Aquesta frase es fa servir quan felicitem alguna persona pel seu sant o aniversari el dia que no toca. Es una frase recurrent que ve a dir que durant un període de vuit dies és vigent l'onomàstica d'una persona.