Diada de Sant Pere: Seguici festiu, missa i ballada dels elements

A les 18 hores, sortida des de la plaça de Mn. Joan Batalla i recorregut pels carrers del Port, seguici festiu

A les 19 hores, missa en honor a Sant Pere

A la sortida, ballada dels elements festius

A les 18:00 h / Festa Major de Sant Pere

Lloc
Inici des de la plaça de Mn. Joan Batalla i carrers del Port